SMART Slate

SMART Slate je kompaktan bežični uređaj kojim se pospješuje suradnja u učionici. Idealan je za udobnu, spontanu interakciju, te dobijanje povratnih informacija u stvarnom vremenu. Koristeći SMART Slate, imate potpunu kontrolu nad svim aplikacijama i bilješkama pohranjenim na računalu do deset metara od njega.

SMART Slate ide od ruke do ruke

SMART Slate je dovoljno lagan za praktično dodavanje. Kako možete vidjeti na slikama, nije pretežak ni za male ruke! Njime se jednostavno i bezbolno može ostvariti prijelaz iz rada s cijelom učionicom na manje skupine, ili na pojedinačne instrukcije. Učenici će ga vrlo brzo početi dodavati jedan drugome, ispravljajući greške, natječući se u znanju – jednom riječju, surađujući. SMART Slate savršeno je rješenje sa dosezanje sramežljivih učenika, kao i onih s teškoćama u kretanju.

SMART Slate je dobri duh svake učionice

SMART Slate povezan s računalom, pametnom pločom ili običnim projekcijskim platnom moćan je alat, primjenjiv na razne načine. Dodirujući sami sadržaj, dakle slike, tekst i slično, digitalnom olovkom, postiže se veći i izravniji angažman učenika. Time se proces učenja čini ne samo bržim, nego i zanimljivijim, jer učenik postaje aktivni sudionik, a ne tek pasivna publika. Tipke na olovki, kao i na samom uređaju, prikladne su za često mijenjanje funkcionalnosti. To SMART Slate čini podesnim za raznovrsne aktivnosti; navedimo tek kao primjere interaktivne prezentacije, kvizove i provjere znanja.

SMART Slate - veliki alat u malim rukama

 

Za više informacija i cijene, kontaktirajte nas na e-mail:[email protected] ili na 01 539 2879021 539 539.