Pametnica SMART Board SBM 685

Pametnica SMART Board serija 600