Interaktivna edukacija

Pametne ploče dokazano povećavaju motivaciju, angažman, te u konačnici uspjeh učenika. Pametne ploče osim toga pretvaraju suhoparne prezentacije u interaktivne događaje, potičući stvaralaštvo kroz stalnu razmjenu ideja. Bogatstvo sadržaja stoji vam na raspolaganju, ne klikom miša, nego dodirom ruke.

Pametne ploče namijenjene su podjednako djeci i odraslima. Prikladne su za sve oblike vizualne komunikacije – od učenja kroz igru do rada na najsloženijim poslovnim projektima. Nema oblika vizualne komunikacije koji pametne ploče ne pospješuju i olakšavaju.

 

Naučite kako

  • povećati zainteresiranost i motiviranost učenika
  • suvereno vladati Pametnicom
  • aktivno koristiti interaktivnu ploču u učionici
  • osmišljavati interaktivne školske sate
  • oplemeniti postojeće nastavne materijale
  • izrađivati interaktivne upitnike za provjeru znanja
  • stvarati digitalne nastavne sadržaje
  • razvijati inovativne pristupe poučavanju

Javite nam se i dogovorite stručnu edukaciju učitelja, profesora i stručnih suradnika za uporabu suvremenih tehnoligija u poučavanju, s naglaskom na pedagoški aspekt i praktične primjere!

 

Za više informacija kontaktirajte nas na [email protected] ili na 01 539 2879021 539 539.